home
de oplossing
contact
Debiteuren

Digitale vervaardiging van de debiteurenlijst, de saldilijst en aanmaningen.
Inzicht in het betalingsgedrag van uw debiteuren.
Rapportage aan de commercieel verantwoordelijke.
Afzonderlijke incassolijn voor grote- en kleine relaties.
Scheiding van debiteurenbeheer en debiteurenbeleid.
Bewaking van de kwaliteit van uw interne bedrijfsprocessen.
Eenvoudig en snel aan te sluiten op ieder boekhoudpakket.
terug